Personer
Nils_Ronnkvist

Nils Rönnkvist

Verksamhetschef El och Stadsnät
0155-388 40


Carl_Sjooquist

Carl Sjööquist

Stadsnätstekniker / Projektledare
0155-388 40


Nyanslutningar, grävning, svartfiber, avtalshantering och övriga frågor.